ลำดับ รายละเอียด คู่มือ เฟิร์มแวร์
1
คู่มือลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่านไลน์
2
ตั้งค่าแจ้งเตือนไลน์ เครื่องบันทึก WVRxxxX-X
3
ตั้งค่าแจ้งเตือนไลน์เครื่องบันทึก Hikvision
4
ตั้งค่าแจ้งเตือนไลน์เครื่องบันทึก WVR06xA
5
ตั้งค่าแจ้งเตือนไลน์เครื่องบันทึก WXRxxx